O asociaci

Poslání asociace

Chceme aktivně napomáhat růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti event marketingu, aby tyto standardy dosahovaly evropské úrovně.

Výkonný výbor

Jan Kubinecpředseda

Telefon: 725 261 451
E-mail: jan.kubinec@avmedia.cz

V eventovém průmyslu aktivně působí Jan Kubinec téměř 20 let. Většinu času trávil na straně zadavatelů (např. portfolio značek Plzeňského Prazdroje) a poslední léta na straně dodavatele (AV MEDIA). Hodně energie vydává v oblastech vzdělávání a posouvání realizačních standardů v ČR.

Vít Rozehnalmístopředseda výboru

Telefon: 602 410 657
E-mail: vitek@eventselection.cz

Ředitel značky Event Selection, která dodává pečlivě vybraná a vyzkoušená řešení pro nejrůznější druhy kretivních eventů. Je zakladatelem a společníkem také ve firmách MVP events a NO BOX CATERING.

Svetlana Mečiarovámístopředsedkyně

Telefon: 739 026 222
E-mail: meciarova@creativepro.cz

Svetlana Mečiarová má více než 15 let zkušeností v oblasti LIVE komunikace a zastupuje CREATIVE PRO v České republice. Hlavní náplní její práce je vedení společnosti, vytváření strategií pro klienty v rámci komunikační strategie, supervize projektů, komunikace a konzultace s klienty.

Norbert Pýchačlen výboru

Telefon: 604 531 526
E-mail: norbert.pycha@eventarena.cz

Norbert Pýcha má za sebou více jak 20 let zkušeností v oblasti Event Managementu a jeho profesní kariéra je téměř výhradně spjata s agenturou Event Arena, kterou spoluzaložil v roce 2000 a kterou spoluvlastní. Hlavní náplní jeho práce je vedení společnosti, HR management, supervize akcí a projektů a komunikace s klienty. Vystupuje a přednáší na odborných akcích týkajících se Event Managementu. Podílí se na všech významných zakázkách společnosti.

Tomáš Kovářčlen výboru

Telefon: 602 623 652
E-mail: tom.kovar@foxhunter.cz

Tomáš Kovář založil a stále řídí full-servisovou marketingovou agenturu Fox Hunter, která působí nejen na území České republiky, ale také Slovenska, Maďarska a Polska. Zkušenosti z reklamního průmyslu získával již při studiu ekonomické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a následně v pozici kreativního ředitele agentury v Praze. Práce je pro něj zábavou, kolegové inspirací a smích energií.

Stanovy

České eventové asociace z.s. (ČEA)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Spolek s názvem Česká eventová asociace z.s. (dále jen „Asociace“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2) Asociace je dobrovolným zájmovým spolkem právnických a fyzických osob, které vyvíjejí svou podnikatelskou
činnost v oblasti event marketingu a sales promotion na území České republiky.

Článek 2
Název a sídlo Asociace

1) Název Asociace je Česká eventová asociace z.s.

2) Sídlo Asociace se nachází v Praze.


Celé stanovy

Etický kodex

České eventové asociace z.s. (ČEA)

Česká eventová asociace (ČEA) (dále jen „asociace ČEA“) je spolek, který zastupuje zájmy eventových agentur a dodavatelů služeb v oblasti event marketingu a sales promotion působících v České republice.

Tento etický kodex vytvořila asociace ČEA za účelem zajištění vysokého etického standardu jednání všech, kteří se zabývají marketingovou činností v oblasti eventů v České republice. Etický kodex platí pro všechny členy asociace ČEA a týká se všech aspektů činnosti členů asociace ČEA v souvislosti s event marketingem, včetně dodávek služeb pro tuto činnost.

Členové asociace ČEA (dále jen „členové“) jsou si vědomi toho, že závazek dodržovat platné právní předpisy, profesní pravidla a etické standardy je nezbytnou podmínkou k dosažení cílů asociace ČEA a pilířem reputace a úspěšnosti oblasti event marketingu.

Cílem Etického kodexu (dále jen „Kodex“) je formulovat standardy, které by členové měli aplikovat ve své obchodní praxi. Nenahrazuje a není nadřazený zákonům České republiky, profesním pravidlům nebo jiným obchodním kodexům (včetně firemních kodexů), které mohou být pro členy závazné.


Celý etický kodex

Členové asociace