VÝROČNÍ CENY ČESKÉ EVENTOVÉ ASOCIACE 2023

je národní soutěž o nejlepší eventy, které se u nás zrealizovaly v kalendářním roce 2022.
Každoročně oceňujeme mimořádné počiny v oblasti eventového marketingu,
ať už z řad agentur nebo dodavatelů služeb.

Výroční ceny České eventové asociace (VC ČEA) letos nabízejí zcela nové možnosti.
Soutěž je otevřenější než kdy dříve. Klade se velký důraz na kreativní zpracování
a produkční náročnost přihlášených projektů.

V letošním roce proto otevíráme zcela nové hlavní kategorie, a to 3 Nejkreativnější event a 4 Nejlepší produkce eventu. Další novinkou je rozšíření druhé kategorie Veřejné eventy o 2C Sportovní eventy a 2D Dobrovolnické akce.

Výherci v jednotlivých kategoriích


1A
B2B eventy - na podporu obchodních vztahů

1B
B2C eventy - na podporu vztahů se zákazníky a spotřebiteli


1C
B2P eventy - na podporu vztahů s veřejností

1D
B2E eventy - na podporu vztahů se zaměstnanci


2B
Veletrhy a obchodní výstavy, odborné konference, fóra a kongresy
Porota Výročních cen ČEA

Porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků, zadavatelů eventů, zástupců event-marketingových agentur a dodavatelů poskytujících své služby převážně v oblasti eventového marketingu.

Předsedou poroty Výročních cen ČEA 2023 je Jan Binar, CEO McCann Prague. • Jan Binar

  Předseda poroty / CEO
  McCann-Erickson Prague

 • Milan Baka

  Garant B2B / Coffee Business Unit Manager CZ & SK
  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

 • Tomáš Brož

  Garant B2C / Sales & Marketing Affiliate Manager
  Woltair

 • Antonín Parma

  Garant B2P / Founder & CCO
  Magnoli Group

 • Anna Kruljacová

  Garant B2E / Coordinator for Institutional Events
  Vysoké učení technické v Brně

 • Miloslav Tuček

  Garant 2AB / Communication & Events
  Česká spořitelna

 • Martin Šámal

  Garant 3 / Marketing Professional

 • Jakub Bouda

  Garant 4 / Head of Marketing & PR
  Volkswagen

 • Vít Rozehnal

  Předseda ČEA / CEO
  Event Selection

 • Jan Kubinec

  Místopředseda ČEA / CEO
  AV Media Events

 • Norbert Pýcha

  Místopředseda ČEA / CEO
  Event Arena

 • David Borovka

  Člen výkonného výboru / CEO
  Borovka Event

 • Adriana Dergam

  Projects Director & International Affairs
  Prague Centre for Media Skills

 • Aleš Pýcha

  Marketing & Solootions Director
  Solootions by FTV Prima

 • Aleš Klemperer

  Senior Consultant
  Atairu

 • Andrea Danihelová

  Head of Communication Department
  VSE Holding

 • Andrea Faflíková

  Director of PR, Communication & Events
  The LEGO Group

 • Jan Przyczko

  Senior Marketing Manager
  Hyundai Motor Czech

 • Jana Jusková

  Retail Marketing Manager
  Sportisimo

 • Jaroslava Rudolfová

  Event Marketing & Sponsoring Manager
  Československá obchodní banka

 • Jiří Juránek

  Marketing Director
  YD Capital

 • Jolana Poláková

  CEE Marcom & Event, CZ PR Manager
  TP Vision

 • Lenka Žlebková

  CEO
  Kongresové centrum Praha

 • Lucia Luptáková

  Manager of Internal Communication
  VÚB Banka

 • Marek Hlavica

  Managing Director
  Asociace Public Relations

 • Martin Polívka

  Director of Communication Department
  Ministerstvo životního prostředí

 • Martin Šlechta

  Marketing Manager CZ & SK
  Mercedes-Benz Česká republika

 • Michaela Hanzlíková

  Marketing & Communication Manager
  Zeppelin

 • Monika Hrubalová

  Head of PR & Information Department
  Český hydrometerologický ústav

 • Naďa Černá

  Head of Projects
  Český olympijský výbor

 • Pavel Miřatský

  Marketing Manager
  Moneta Money Bank

 • Pavol Kukučka

  Head of Communication Department
  Evropská komise - zastoupení v ČR

 • Radka Vondrašová

  Event Manager
  KKCG

 • Sašo Belovski

  Business Development Director
  RunCzech

 • Svetlana Mečiarová

  Managing Partner
  Creative Pro (CZ)

 • Tomáš Kovář

  Managing Director
  Fox Hunter

 • Tomáš Macků

  External Affairs Director
  Ipsos

Partneři Výročních cen ČEA 2023

Obecná pravidla pro všechny soutěžní kategorie

Eventový projekt

Přihlášený eventový projekt byl realizován v kalendářním roce 2022. V rámci přihlašovaného eventového projektu probíhala komunikace se zadavateli primárně v českém jazyce, sekundárně v jazyce anglickém nebo slovenském.

Přihlašované eventové projekty nemusí být realizovány na území ČR, ale přihlašovatel se musí na jejich realizaci zásadním způsobem podílet, tj. jako dodavatel podstatné složky eventového projektu.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty realizované klasicky (živě), v on-line formátu i eventy hybridní.

Přihlašovatel

Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku do soutěže Výroční ceny ČEA a splní její kritéria. Přihlašovatel eventového projektu musí být česká právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky bez ohledu na místo realizace eventového projektu. Přihlašovatel odpovídá za svolení zadavatele s účastí v soutěži a se zveřejněním poskytnutých referenčních materiálů (zejména foto a video) týkajících se přihlašovaného eventového projektu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce odpovídá výhradně přihlašovatel.

Registrace a podání přihlášky

Registrace přihlášek se otevře v druhé polovině ledna, přesné datum bude zasláno přes direct mail a zveřejněno na sociálních sítích ČEA. Aplikace pro vkládání přihlášek bude otevřena do 17. února 2023. Do té doby je nutné přihlášku/y zaregistrovat, vyfakturovat a poslat potvrzení o úhradě na e-mail marketa.chacaturov@c-e-a.cz. Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky přes soutěžní aplikaci, do které se soutěžící dostanou přes stránky www.c-e-a.cz.

Poplatky za registraci přihlášek

 • 12 000 Kč za první registrovanou přihlášku
 • 8 000 Kč za druhou registrovanou přihlášku
 • 8 000 Kč za třetí a každou další registrovanou přihlášku

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Členové a partneři ČEA mají slevu 20 % z každé registrované přihlášky.

Do soutěže v kategoriích 3 Nejkreativnější event a 4 Nejlepší produkce eventu jsou automaticky a bezplatně zařazeny všechny projekty, které soutěží v kategorii 1 Event marketing nebo 2 Veřejné eventy. Projekty přihlášené do kategorie 2D nebudou zpoplatněny.

Přihlašovatel si v aplikaci na základě registrace přihlášky/přihlášek vygeneruje zálohovou fakturu, která mu je zaslána na e-mail. Faktura má standardní splatnost 7 kalendářních dnů. Avšak nejzazší termín pro úhradu přihlášky/přihlášek je stanoven den, na který je vyhlášeno ukončení registrace přihlášek do soutěže. Přihlášky, u nichž nebudou uhrazeny poplatky dle standardní, příp. aktualizované splatnosti, budou ze soutěže vyřazeny.

Kompletnost přihlášky (náležitosti)

 • přihlašovaná soutěžní kategorie
 • název eventového projektu
 • cíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu
 • rozpočtová kategorie projektu
 • role přihlašovatele v celém eventovém projektu (realizátor, dodavatel atp.)
 • video/slideshow z eventového projektu v délce max. 3 min
 • přílohy (fotografie s rozlišením pro tisk v počtu max. 5 ks, grafy, prezentace, grafiku atp.)
 • kontaktní osoba, e-mail a telefon přihlašovatele pro komunikaci s ČEA

V případě nepřesností či nejasností uvedených v přihlášce bude přihlašovatel obratem kontaktován zástupcem ČEA k doplnění. V případě, že přihlášky nebudou ani po výzvě kompletní, nebude přihlašovaný eventový projekt zařazen do soutěže. Přihlašovatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplaceného přihlašovacího poplatku.

Informace k podání přihlášky

Podání přihlášky probíhá výhradně elektronicky přes soutěžní aplikaci ČEA. K přihlášení práce či více prací do soutěže bude potřeba vyplnit níže uvedené údaje.


Kontaktní a fakturační údaje přihlašovatele

Soutěžní video (nebo slideshow ve formátu videa)

Video/slideshow shrnující celou přihlášku – objasňující průběh, rozsah akce, důležité body i výsledky. Doporučujeme využít titulky či voiceover tak, aby ve videu byla vysvětlena výjimečnost vašeho počinu, podobně jako v textových polích níže. Maximální délka videa je 3 minuty.

Pořadatelé prací, které se umístí na shortlistu, budou vyzváni k dodání zkrácené 2minutové verze videa pro účely prezentace během závěrečného večera. Doporučujeme připravit tuto verzi již během přípravy soutěžního videa.

Přílohy

K přihlášce soutěžící dodá max. 5 ilustračních fotografií v tiskovém rozlišení. Dále může přiložit grafy, prezentace, grafiku atp.

Textová pole k hodnocení přihlášky

 • kategorie
 • klient/značka
 • název eventového projektu (max. 40 znaků)
 • termín eventového projektu
 • původní koncept (ano/ne)
 • formát eventu (klasický/on-line/hybridní)
 • seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce
 • cíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu (max. 100 slov)
 • období, ve kterém se projekt realizoval
 • počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných
 • role přihlašovatele v celém eventovém projektu (realizátor, dodavatel atp.)
 • doplňující informace (max. 200 slov)
 • rozpočet (orientačně)
 • obhajoba hodnotícího kritéria 1 - kreativita (3 240 znaků) – toto kritérium se hodnotí i samostatně v kategorii 3
 • obhajoba hodnotícího kritéria 2 – náročnost a provedení (3 240 znaků) – toto kritérium se hodnotí i samostatně v kategorii 4
 • obhajoba hodnotícího kritéria 3 - přínos (vliv na chování/vnímání); (3 240 znaků)

Systém hlasování
Výročních cen ČEA

Hlasování porotců je dvoukolové. Před hlasováním v prvním kole může pořadatel, prostřednictvím zvoleného oponenta z řad členů poroty, vyzvat přihlašovatele k doplnění či ujasnění některých částí přihlášky do určeného termínu.

První kolo

Každý porotce samostatně prostřednictvím on-line aplikace ohodnotí splnění konkrétních kritérií u všech do soutěže podaných platných přihlášek. K dispozici je škála od 0 do 3, přičemž jednotlivá ohodnocení mají následující význam:

 • 0 - nedostatečné pro uvedení na shortlist
 • 1 - doporučení pro uvedení na shortlist
 • 2 - doporučení pro udělení výhry
 • 3 - doporučení na 1. místo v dané kategorii

Hodnotí se následující kritéria:

 • kreativita (40 %)
 • náročnost a provedení (30 %)
 • přínos (vliv na chování/vnímání) (30 %)

Na základě on-line hlasování porotců v prvním kole bude sestaven shortlist.
Na shortlist postupuje 5 nejlépe hodnocených projektů v každé kategorii, nenastane-li rovnost bodů na pátém místě. V takovém případě bude shortlist odpovídajícím způsobem rozšířen. O zařazení přihlášeného eventového projektu na shortlist bude organizátor postupující soutěžící informovat
e-mailem po uzavření 1. kola hlasování.

Druhé kolo

Druhé kolo hlasování poroty se uskuteční za fyzické přítomnosti porotců na základě živé prezentace přihlašovatele. Porota je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu porotců.

Po skončení hlasování v rámci prvního kola zasedne porota ke společnému rokování s následujícím programem:

1. Moderátor zasedání poroty představí výsledky elektronického hlasování, tj. pořadí projektů v jednotlivých kategoriích.

2. Porota vyslechne prezentace všech přihlašovatelů shortlistovaných prací.

3. Porota společně (bez účasti veřejnosti) rozhodne o umístění přihlášených eventových projektů tak, že určí, který z přihlášených eventových projektů se umístil na 1. – 3. místě v každé kategorii.

Porota rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech porotců. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

4. Porota následně rozhodne o udělení GRAND PRIX jednomu z vítězných eventových projektů, které se umístily v rámci své kategorie na prvním místě.

Obecná práva a povinnosti poroty

Porota není povinna vyhlásit některou z kategorií, pokud do dané kategorie nebylo přihlášeno dostatek kvalitních projektů vhodných k umístění. O nevyhlášení kategorie rozhodne nadpoloviční většina porotců.

Porota uděluje 1., 2. a 3. místo v každé kategorii, pokud je přihlášen pro danou soutěžní kategorii dostatečný počet eventových projektů. Může rozhodnout nevyhlásit všechny tři umístění, pokud se nadpoloviční většinou shodne, že přihlášené projekty nesplňují kritéria na vítězství. Porota nemůže vyhlásit 2 projekty na stejném místě.

Porotce nesmí hlasovat, rozhoduje-li se o přihlášce, resp. eventovém projektu, kde je ve střetu zájmů, tj. zejména v případech, kde se sám porotce nebo společnost, v níž působí, z jakéhokoliv titulu, podíleli na realizaci přihlášeného eventového projektu nebo kde má blízký vztah s přihlašovatelem, zadavatelem přihlášeného eventového projektu apod. V takovém případě porotce označí střet zájmů u dané přihlášky a krátce slovně popíše příčinu střetu zájmů.

Na návrh předsedy poroty může porota v odůvodněných případech hlasováním rozhodnout o dalších změnách obecných pravidel nebo o sloučení kategorií s nízkým počtem přihlášených prací.

Porota může udělit mimořádná ocenění dle vlastní volby.

Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích

Porota v rámci slavnostního předávání ocenění vyhlásí zpravidla pouze vítěze těch soutěžních kategorií, ve kterých udělila alespoň jedno ocenění. Při slavnostním předávání ocenění tak nemusí být vyhlášeny soutěžní kategorie, ve kterých žádná ocenění nebyla udělena. V případě, že do některé kategorie nebude přihlášen žádný eventový projekt, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kategorii nevyhlásit.

Soutěžící obdrží za každý projekt, který se dostane na shortlist, 2 vstupenky na Vyhlášení Výročních cen České eventové asociace 2023 zdarma.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 21. března 2023 jako součást celodenní akce EVENT FEST. Vstupenky je možné zakoupit za zvýhodněných podmínek na obě akce nebo samostatně na večerní předávání ocenění Výročních cen ČEA 2023.


Vstupenky

Slavnostní předání ocenění vítězům

Detailní informace k slavnostnímu předávání ocenění vítězům bude Česká eventová asociace sdělovat s dostatečným předstihem přes direct mail, web a sociální sítě. Zástupce každého z oceněných přihlašovatelů obdrží trofej a/nebo oficiální výherní certifikát Výroční ceny ČEA 2023 s uvedením názvu přihlašovatele, přihlašovaného eventového projektu práce, soutěžní kategorie a získaného ocenění. Přihlašovatelům, kteří si trofej nebo výherní certifikát osobně nepřevezmou, zašle tyto ocenění pořadatel po ukončení soutěže vhodným způsobem na adresu sídla uvedenou v přihlášce.

Souhlas a prohlášení přihlašovatele Výročních cen ČEA

Osobní údaje

Veškerá data získaná od přihlašovatele, který je fyzickou osobou, jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlašovatel tímto odesláním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže Výroční ceny ČEA (dále jen „VC ČEA“), zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, a to na dobu 3 (tří) let a potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo je odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele a dále práva o přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo přihlašovatele na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat ocenění, stane-li se tak před jeho převzetím. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje přihlašovatele nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou osob, které budou pořadatelem pověřeny zpracováním osobních údajů. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli mohou být použity k propagaci soutěže VC ČEA zveřejněním na webových stránkách soutěže na adrese www.c-e-a.cz., v elektronické i tištěné prezentaci přihlašovatele v ročence VC ČEA 2022, při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže VC ČEA a v dalších publikacích vydaných ČEA. Tato data mohou být doplněna o další osobní údaje přihlašovatele, zejména taková, která budou zachycená v rámci audiovizuálních a obrazových záznamů, včetně fotodokumentace z libovolné části soutěže, které se přihlašovatel osobně účastnil, zejména z průběhu osobních prezentací přihlášeného eventového projektu nebo projektů, předávání ocenění vítězům soutěže.

Obchodní sdělení

Každý přihlašovatel odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA uděluje organizátorovi v souladu se zákonem, v platném znění souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, to vše pro marketingové účely organizátora, tj. zejména k informování o jeho činnosti a akcích. Pokud si přihlašovatel přeje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu odvolat, může tak kdykoliv učinit písemně e-mailem zaslaným na marketa.chacaturov@c-e-a.cz.

Autorská práva

Zasláním přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití (licenci/podlicenci) do soutěže dodaných audiovizuálních záznamů a fotodokumentace týkající se přihlašovaného eventového projektu (dále jen „chráněné materiály“) a násl. Občanského zákoníku v souladu s jejich povahou pro účely prezentace výsledků soutěže VC ČEA, včetně PR a marketingových účelů organizátora, zejména jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítí soutěže a ČEA, v tisku bez ohledu na jeho formu, v rámci ročenky VC ČEA bude-li vydána a dalších publikací ČEA, veřejným provozováním a vystavováním v rámci vyhlášení vítězů VC ČEA a v televizním vysílání, bez časového, množstevního a územního omezení; přihlašovatel současně souhlasí s tím, aby dodané chráněné materiály byly organizátorem následně pro účely zveřejnění upraveny, včetně spojení s jinými díly nebo zařazení do souborného díla. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění udělit a že řádně vypořádal veškerá osobnostní a práva duševního vlastnictví, která by mohla být takovým užitím dodaných chráněných materiálů jakkoliv dotčena.

Přihlašovatel současně prohlašuje, že dodané chráněné materiály neobsahují skutečnosti, které by jakkoliv zasahovaly do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či právním řádem České republiky; přihlašovatel zejména prohlašuje, že užitím dodaných chráněných materiálů nedojde k zásahu do autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a v případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Nad rámec předchozích souhlasů, přihlašovatel podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech ostatních údajů, textových i obrazových, které budou v přihlášce uvedeny, a které nemají povahu osobního údaje nebo autorského díla. Přihlašovatel současně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které uvedl v přihlášce, nejsou zavádějící a jsou pravdivé, a jejich zveřejněním tak nedojde k zásahu do žádných práv třetích osob, zejména do práva k názvu právnické osoby, práva na ochranu dobré pověsti a obchodního tajemství. V opačném případě odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Všeobecná pravidla
Výročních cen ČEA

Přihlašovatel, který nesplní podmínky pro účast v soutěži, nebo který jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže VC ČEA bude ze soutěže jejím pořadatelem kdykoliv v jejím průběhu vyloučen. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých přihlášek do soutěže, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv přihlašovatele z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho přihláška nebude odpovídat plně pravidlům soutěže VC ČEA, zejména nebude pravdivě nebo bude zavádějícím způsobem uvádět informace o přihlašovaném eventovém projektu, bude posouzena jako neetická či v rozporu s dobrými mravy nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání ocenění v soutěži. Pokud se dodatečně ukáže, že vítězem se stal přihlašovatel, který nesplnil podmínky účasti v soutěži nebo je u něj dán jiný důvod pro vyloučení ze soutěže, ztrácí pozici vítěze a ocenění mu nebude přiznáno, případně, bylo-li již přiznáno, mu bude odejmuto. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato pravidla soutěže VC ČEA, případně soutěž odvolat, pozastavit, zrušit, předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA schvaluje přihlašovatel tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu marketa.chacaturov@c-e-a.cz