Zprávy

Aktuálně v asociaci

ČEA součástí kampaně k zajištění autority eventového průmyslu v rámci EU
22. 12. 2020

Česká eventová asociace v kooperaci s Baltic Event Industry Club (BEIC) a dalšími evropskými asociacemi spouští kampaň, která má za úkol získat podpisy do petice pro Evropský parlament. Eventový průmysl volá po zástupci na evropské úrovni zodpovědném pro tento obor. Vláda – ani evropská, ale ani ta národní nevnímá eventy jako samostatný segment, nefiguruje v přehledu ekonomických činností NACE, nemá žádného představitele, na kterého se může obracet a který ho má chránit. A to se musí změnit! 

 
Detailní znění petice a další informace na webu: http://wearelive.pro/

 

kroky pro zapojení do petice:

  1. Tvorba registrace na webu: https://www.europarl.europa.eu/petitions/cs/home - pravý horní roh „Zaregistrovat se
  2. Aktivace registrace přes zadaný email a přihlášení na webu – pravý horní roh „Přihlášení"
  3. Zadání označení petice N 0845/2020 přes vyhledávací okénko v pravém horním rohu
  4. Potvrzení vašeho hlasu

 

Požadujeme zřízení autority eventového průmyslu v rámci EU

Žádáme ustavení autority, která by zodpovídala za celý eventový průmysl v Evropském parlamentu. Zařazení eventů a jeho představitelů do oficiální struktury evropské ekonomiky je nezbytné pro vedení produktivního dialogu i pro účinné akce pro ochranu a záchranu celého odvětví.


Jsme významné, rychle rostoucí a ekonomicky přínosné odvětví. Přesto stále bez hlasu

Je zřejmé, že eventy jsou oborem s globálním rozsahem a ekonomickým přínosem, přesto v kontextu evropské politiky nemá eventový průmysl žádný hlas. A to navzdory tomu, že jde o 13. nejdůležitější odvětví planety, které stále významně roste.

Orgány, které se zabývají eventy a hromadnými společenskými akcemi, mají napříč evropskými státy rozličnou podobu: spadají pod ministerstvo kultury, cestovního ruchu, nebo dokonce zahraničních věcí. Taková nejednotnost je pro celé odvětví velmi nepříznivá. Znemožňuje hledání společných řešení, pomoci či budování efektivních nadnárodních strategií rozvoji. Celému průmyslu zcela chybí zmocněnci či ministři v jakékoli z evropských zemí.

Dobře fungující eventový průmysl je přitom součástí hnacích mechanismů ekonomiky měst i celých států. Jeho rozsah na sebe navazujících profesí je nedozírný. Počet lidí, které zaměstnává v rámci Evropy je bezmála 3 miliony.


Česká eventová asociace proto vyzývá všechny příznivce eventů k zapojení do petice. Svým hlasem pomáháte eventovému segmentu zaujmout odpovídající postavení mezi ostatními obory. Vaším zapojením a šířením kampaně pomůžete lepší budoucnosti pro eventy.

 Další aktuality

15. 1.
2021
Aktuální informace České eventové asociace

Přečtěte si aktuální informace České eventové asociace k důležitým tématům pro náš obor:  1.    Kompenzační programy  1.1. Program COVID – Veletrhy, kongresy, ...

Číst více
16. 12.
2020
Aktuální informace České eventové asociace

1. Kompenzační program COVID – Veletrhy, kongresy, eventyNaposledy ČEA informovala, že tato – pro náš obor velmi důležitá státní pomoc je na dobré cestě a blíží se ke ...

Číst více
10. 12.
2020
Česká eventová asociace se rozrostla o nové významné členy

Dne 9. 12. se konala již 8. členská schůze České eventové asociace. Závěrečné setkání letošního roku se svými členy a partnery proběhlo on-line, členská základna hned ...

Číst více