1B

IQOS 3 - TRINITY

Firma YEZEDE
Klient Philip Morris Česká Republika

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Otmar Oliva - Production
Terezie Olivová - directorCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Představit 900 hostům v Průmyslovém paláci produkt, který strčíte do kapsy, nebylo jednoduché. V tak velkých prostorách se většinou představují auta, vystavují autobusy a tisíce lidí tančí techno. Vymyslet a ve velmi krátkém čase (6 týdnů) zprodukovat akci pro „tak málo hostů“ a, vzhledem k prostoru a prémiovosti produktu, také s částečně omezeným rozpočtem pro nás bylo opravdu velkou výzvou. Cíl projektu byl jasně stanoven. 450 pozvaných stávajících uživatelů IQOS a jejich „plus jedniček“ se během večera mělo seznámit s novým modelem IQOS3 tak, aby nebyl negován produkt stávající a všechna pozornost směřovala k produktu novému.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

Trinity event byl připraven pro 900 hostů, kteří na akci také dorazili v počtu 877, a to na základě předchozí registrace zpřístupněné stávajícím uživatelům IQOS. Dalších 35 osob do počtu 900 byl na guestlistu mimo hlavní registrační system

Kreativita

Vzhledem k velkému prostoru a malému produktu bylo nutné připravit architekturu eventu a dramaturgii večera tak, aby spotřebitel neztrácel pozornost, měl zájem objevovat detaily a byl v tom správném okamžiku na tom správném místě. Pravé křídlo Průmyslového paláce mělo podobu lounge/lobby a host v ní sám mohl objevovat řadu zajímavých a zábavných detailů. Přitom byl odpočtem a vzrůstajícím napětí neustále upozorňován na to, že „somethig is comming“. Odpočítávání času přešlo v secvičenou choreografii, kterou jsme ve velmi krátkém čase všechny hosty přesunuly do Střední haly Průmyslového paláce. Přesun byl nečekaným překvapením, díky kterému jsme získali absolutní pozornost všech přítomných. Střední halu Průmyslového paláce vyplňovala monumentální konstrukce gran supportu se zvedacími systémy, které se díky interaktivnímu tanečnímu a akrobatickému vystoupení daly do pohybu. Veškeré dění se soustředilo do středu haly, kde show vyvrcholila odhalením produktu, přenášeným na ledkové stripy dekorující prostor haly. V okamžiku vrcholu show se otevřel průchod do foyer Paláce přestavěného na showroom IQOS 3. Zde každý spotřebitel mohl nový produkt za pomoci hostesek vyzkoušet.

Náročnost a exekuce

Klient PMI nám nedává lehké úlohy a projekt TRINITY byl prozatím největší výzvou, s jakou jsme se setkali. A to hned z několika důvodů. Do světové premiéry novinky IQOS3 na konci října v Japonsku byl absolutní zákaz poskytovat a sdílet jakékoliv informace, materiály a podklady, které se produktu týkaly. Reálně produkt nikdo nikdy neviděl a videa a fotky existovala pouze ve webovém rozlišení, s kterým se event ve velkém prostoru dělá více než obtížně. Zadání eventu jsme dostali v říjnu s tím, že na druhý adventní event máme zajistit prostor pro 900 hostů a k tomu 300 pokojů v hotelích v kategorii 4*. Už to byla výzva. Lokace Průmyslového paláce byla nakonec potvrzena až 6 týdnů před plánovaným datem eventu, do té doby jsme nemohli řešit koncept, kreativu ani dramaturgii. Zařídit event v Průmyslovém paláci pro 900 osob je pak, pokud se nejedná o taneční párty, výzvou samo o sobě. Míra světelného smogu a nedostatek závěsných bodů produkci nepřejí už z principu. Ve stejném termínu jako TRINITY event se pak v Praze konaly další dvě velké a dlouho dopředu plánované akce (Magnetic Letňany, Global Prague Champions O2 arena), které si dodavatele techniky, mobiliáře a dalších služeb zamluvili už dávno dopředu. Věříme, že každý, kdo má zkušenosti s pořádáním eventů, si dokáže představit, že realizovat takovou akci opravdu není jednoduché. Jen na stavbě interiéru a prostorovém řešení pravého křídla, střední haly a foyer Průmyslového paláce pracovalo 7 dní celkem 110 osob v několika směnách. Tímto jim všem děkujeme! Při samotné exekuci eventu byla náročná verifikace příchozích a regsitrace jejich doprovodu. Vzhledem k tomu že jedná o tabákovou společnost tak oveřování věku, GDPR, a celkové zpracování je velmi nároční proces. Aby byla zachována dramaturgie večera a dosáhlo se požadovaného efektu tak bylo třeba zajistit příchod všech lidí a jejich odbavení během 90 minut od 19:45 do 21:15 což se podařilo.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Event TRINITY byl pro spotřebitele unikáním zážitkem (alespoň tedy doufáme) vedoucím k povědomí o produktu IQOS jako o revoluční technologiiů Cílem projektu nebylo zvýšit prodej nového produktu IQOS 3, ale ukázat tuto novinku jako vylepšení první verze IQOS, která na český trh vstoupila v roce 2017 a posíli loajalitu ke značce IQOS V rámci eventu proběhlo evaluační šetření, které bylo děláno na vzorku náhodně vybraných 117 osob, které zjišťovalo skóre NSP (Net Promoter Score) které dosáhlo 88 bodů! 91% repondetů hodnotilo event známkou 10 tedy známkou nejvyžší. Jako hlavní body které na eventu komentovaly, přesně odopovídali struktuře "cesty spotřebitele" což tvořilo osu večera s cílem posílit loajalitu ke značce. - v prvé řadě nadčení z toho být pozván - v druhé řadě nečekaně designovaný s přestavěný prostor kde bylo stále co objevovat - zónu senses, která pro spotřebitele přecházející z klasických cigaret na úžívání produktu zásadní - dramaturgický spád organicační zajištění eventu - a především představení nového produktu, které bylo pojato formou, která upoutala veškerou pozornost. V neposlední řadě byl také vytvořen buzz na sociálních sítích, který vyvolal velkou odezvu a posílil pocit "výjmečnosti - ano byl jsem u toho když se představil IQOS 3" V řeči čísel u 21 sledovaných instagamových profilů uživatelů z Česka a Slovenska bylo naměřeno ve vztahu k obsahu IQOS 3, nebo IQOS3nity 122 okamžite sdíleného obsahu 5,5 milionu impresí +16K zapojení (like/coments) 1,7 milionu reálného zobrazení (true reach) 53 300 € hodnota mediálno výstupu (earned Media Value) O tom, že se akce povedla, svědčí jedna z několika zpráv od spotřebitelů, která po akci přišla na eventou infolinku: Dobrý den! Chtěl bych vám moc poděkovat za krásný zážitek v podobě IQOS TRINITY – v životě jsme s manželkou nic krásnějšího nezažili :)

Doplňující informace

Prosincový event TRINITY byl rozdělen do tří částí. „Cesta“ Průmyslovým palácem, která na spotřebitele čekala, začínala prezentací dosavadního modelu IQOS ve stylu s ním spojeném. První část pravého křídla měla charakter lounge s cateringem, ve které byly použity přírodní materiály, zeleň a bílá barva . Vzdušnost prostoru a čistota provedení vyjadřovala podstatu produktu IQOS, tedy svět bez kouře a popela. V druhé části se nacházelo smyslové bludiště, které zdůrazňovalo, že u kuřáka přecházejícího na produkt IQOS, se výrazně vylepší smyslové vnímání. Po společném koktejlu v obou částech proběhla aktivace všech zúčastněných, a to pomocí dramaturgického programu bubeníků, elektrických kytar a pěveckého chóru. V momentu, kdy program gradoval, se nečekaně odhalil průchod do středného křídla Průmyslového paláce. Nový prostor byl dekorován ve „future“ stylu, místo zde našly moderní materiály jako plexisklo, hliník, alobal. Ve futuristicky působícím sále s velkým gran supportem proběhlo odhalení novinky IQOS 3. To bylo vrcholem gradující akrobaticko-taneční show. Celkovou exekucí, produkcí, architektonickým řešením prostoru a dramaturgickou flow programu doufáme, že jsme vytvořili jedineční emoční zážitek.

Rozpočet

20 - 30 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek