2

Setkání významných právniček 2018

Firma Setkání významných právniček 2018
Klient Economia, a.s.

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Jaroslav Kramer - Autor konceptu, Creative Director
Hana Jandusová - Event manažerCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Na počátku byla jednoduchá myšlenka - uspořádat atypický galavečer, který by byl výhradně pro dámy - právničky. Večer, během kterého mohou kromě networkingu a zábavy zažít také odborné debaty a inspirativní řečníky. V neposlední řadě bylo cílem uspořádat neformální večer, který bude pro úspěšné právničky nezapomenutelným a zároveň dostatečně profesně (oborově) zajímavým. Vznikla tak ojedinělá platforma, která spojila přes 250 nejvýznamnějších dam českého práva v rámci jednoho atypického večera, který připomínal spíše než konferenci propracované divadelní představení. A to zejména díky unikátnímu propojení zahraničních řečnic, panelových debat a novocirkusovým představením uznávaného mezinárodního souboru Analog. To vše v míře a způsobem, který je neopakovatelný.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

Projekt mediálního domu Economia Významné právničky provází speciální žebříček představující nejvlivnější ženy českého práva. Součástí tak je řada výstupů napříč tituly, jejichž zásah je enormní. Samotného galavečera pořádaného jako výhradně dámské setkání se zúčastnilo 260 právniček, což byla plánovaná plná kapacita prostor.

Kreativita

Setkání významných právniček se zrodilo jako troufalý nápad a skončilo jako neopakovatelný úspěch. Na začátku byla naše chuť uspořádat "jiný" a skutečně neformální večer jen pro ženy - právničky a "náhodná" koupě lístků na představení mezinárodního souboru nového cirkusu Analog v Berlíně. Pocit, který umělci přenášeli na diváky a celková atmosféra jejich show byla přesně to, co jsme chtěli přenést i na "naše" právničky. Shodou okolností Analog po angažmá v Berlíně putoval na několik málo dní do Prahy, na Jatka78. Zároveň jsme věděli, že nechceme jít cestou odehrání celého představení doplněného netwokingem anebo naopak odehrání jen několika aktů, které by byly jako "výplň" odborného programu (jak je zvykem). Naopak jsme chtěli setřít rozdíl mezi "námi" a "nimi" a vytvořit jedno ucelené, jednotné a propojené představení. Představení, během kterého vyniknou jak umělci, tak příběhy řečnic a jejich příběhy. To samo o sobě definovalo nový koncept, který vznikal v úzké spolupráci jak s umělci, tak řečnicemi, které se během večera vystřídaly na podiu. Znamenalo to proniknutí do scénografie tak, aby "hotové představení" s řadou rekvizit nevypadalo jako "nakoupené" a zároveň jsme mohli kvalitně prezentovat branding akce. Velkou roli hrál také prostor Jatek 78, který byl pro cílovou skupinu úspěšných advokátek, soudkyň i političek atypickým a zásadně kontrastním prostředím oproti běžným "konferenčním" hotelům či historickým sálům. Stále se ale jednalo o odbornou akci, jejíž hlavním přínosem byl odborný program. V rámci večera vystoupily neobyčejné a uznávané zahraniční zahraniční řečnice s inspirativními příběhy i nejvýznamnější zástupkyně lokální právní scény. Samy právničky se pak podílely na programu, kdy například vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová moderovala panelovou debatu, což pro ní byla nová a neozkoušená role. Díky všem výše zmíněným aspektům vznikl naprosto unikátní a ojedinělý koncept odborného setkání ve formě galavečera, který je pojatý jako divadelní představení. Akce byla zážitkem nejenom pro účastnice, které se mohly v ryze ženském prostředí uvolnit a užít si "jiný" večer, ale také pro přednášející a panelistky. Ty se staly součástí divadleního představení, v některých případech se dokonce účastnily aktů anebo je sledovaly přímo z podia. Večer byl ojedinělý i pro u umělce samotné.

Náročnost a exekuce

Projekt byl komplikovaný na přípravu zejména po obdahové stránce, kdy bylo třeba do detailu "rozebrat" již existující představení a upravit/navázat ho na zamýšlený koncept. Vzhledem k tomu, že se jednalo o technicky dotažené představení, zůstalo na technickou přípravu "pouze" zakomponování vstupů řečnic (včetně umístění, osvětlení, návaznosti na efekty v představení). O něco náročnější byla úprava již hotové scény představení tak, aby "ladila" i s naším brandingem a požadavky (například na počet židlí k debatě). Atypičnost show, která spočívala v řadě přiznaných technických detailů i určité "messy" nálady na podiu nám umožnila dobře zakomponovat všechny požadavky tak, že pro nezkušené oko nebyl poznat zásadní rozdíl oproti standardnímu představení.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Projekt Významné právničky slouží zejména k podpoře tématu rovných příležitostí v právnických profesí. Díky pravidelnému žebříčku "královen českého práva" a sérii článků a rozvororů o této problematice se řada právniček začala do projektu aktivně zapojovat. Sdílí své příběhy, inspirují začínající kolegyně a pomáhají s osvětou. Velmi významnou roli hrálo také samotné pojetí večera, kerý byl určen výhradně pro ženy. Tento koncept byl velmi dobře přijat, jelikož v Česku není žádná jiná platforma, která by sdružovala právničky. Přesný dopad akce v tomto segmentu se nicméně těžko "počítá" - minimálně data o prodeji speciálního vydání měsíčníku Právní rádce se seznamem Královen českého práva, odezva na předchozí ročník a zejména zájem partnerů připojit se k plánovanému ročníku nám ale dokládají, že má projekt dopad. Samozřejmě je téma lepšího pracovního prostředí pro ženy "během na dlouhou trať", a tak můžeme sledovat reálné dopady na praxi v právním byznyse až s odstupem času. Co je ale klíčové, je zavedení této platformy a její obliba mezi právničkami. Ty do uskutečnění naší akce neměly prostor, kde by se napříč profesemi (soudkyně, advokátky, notářky, političky apod.) neformálně setkaly v ryze dámské společnosti.

Doplňující informace

Setkání významných právniček v podobě, v jaké se uskutečnilo, změnilo pohled na realizaci oborových setkání. Důsledně jsme dodrželi ryze dámskou účast, kdy jedinými muži v sále byli vystupující umělci a modrátor (autor projektu). Zároveň se jednalo o neopakovatelný koncept založený na entusiasmu a chuti uspořádat unikátní zážitek. I díky tomu se jednalo o náš nejlépe hodnocený event (nejen) loňského roku.

Rozpočet

do 1 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek