1A

ICICI Prolife Star Club 2018

Firma Maxin PRAGUE s.r.o.
Klient Boi Media & Entertainment Pvt Ltd

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Daniel Kožík - Head of EventsCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Cílem bylo zprostředkovat účastníkům nezapomenutelný zážitek z návštěvy nové destinace jako odměnu za jejich práci pro finálního klienta a podpořit jejich vnímání značky jako silného partnera pro další rozvoj a spolupráci a tím motivovat k dalšímu úspěšnému roku. Na účastníky čekal třídenní pobyt ve Vídni, který vyvrcholil gala večeří a slavnostním předáváním cen. Úkolem Maxin Prague bylo pomoct vytvořit program, který by v sobě zahrnoval typické prvky rakouské kultury a každodenního života. Od přivítání na letišti až do posledního dne. Kompletně jsme zajistili technickou a vizuální produkci na čtyřech různých lokacích, každou na jiné téma. Od tištěného brandingu až po audiovizuální produkci na 5 různých velkoplošných LED obrazovkách, včetně 20x4,5m velké zahnuté LED stěny. Vytipovali jsme a zabezpečili uměleckou produkci. Dle vyjádření klienta šlo o jednoznačný úspěch a akce splnila svůj cíl, čili odměnit a motivovat do dalších let.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

700 / 700. Akce byla určena pro předem daný počet lidí.

Kreativita

Jelikož se jednalo o akci pro indického klienta, které měl jen rámcové představy o tom, co Vídeň a Rakousko může nabídnout a co je pro tuto destinaci typické, vytipovali jsme takové atributy a aktivity, které jsou skutečně signifikantní a zanechají v účastnících zážitek dostatečně silný na to, aby si danou destinaci nadobro zapamatovali. Kromě výběru lokací jsme předložili a s klientem vybrali seznam vhodných aktivit, uměleckých a sportovních vystoupení, dekorací, kostýmů pro veškerý personál. Vše začalo od přivítání na letišti hosteskami distribuujícími nejslavnější rakouský nealkoholický nápoj, pokračovalo zajištěním dopravy v typických vídeňských kočárech na gala večeři, zorganizování soukromého vystoupení mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonky nad údolím řeky Dunaje, výzdobou lokací v rakouském rustikálním a následně císařském stylu apod. Pro to vše bylo třeba koordinovat 2 týmy dekoratérů a 3 týmy techniků na celkem 3 lokacích a jeden tým, který měl na starosti vítání hostů na letišti. Dále naši dva kameramani a dva fotografové celou akci na všech lokacích po dobu čtyř dnů natáčeli a fotili.

Náročnost a exekuce

Příprava a realizace eventu byla o to složitější, že se konal v zahraničí a vyžadovala velké množství administrativy z místními úřady, včetně získání povolení od místní samosprávy pro přelet akrobatického letadla nad danou lokací, statického posudku trusových konstrukcí od místního příslušného orgánu, elektrické revize na všechny elektroinstalace v rámci jednotlivých lokací, povolení vjezdu pro nadměrný náklad kvůli návozu techniky, dekorací a nábytku. Při realizaci pak byl kladen ohromný důraz na dokonalou audiovizuální show, při které naši specialisté za pomoci námi dodané techniky odbavili dvě večerní show. Každou na jiném místě a s naprosto odlišným vizuálním řešením, včetně videomappingu. Jelikož se jednalo o každoroční akci, pokaždé realizovanou v jiné zemi, kde bylo účastníkům vždy představeno to nejzajímavější a nejlepší, co daná destinace nabízí, očekávání jak klienta, tak účastníků byla obrovská. Celkem akci koordinovali na místě tři event manažeři z Maxin PRAGUE a realizaci zajistil tým několika desítek lidí - techniků, zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, dekoratérů a dalšího personálu.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Dle závěrečného hodnocení zadavatele projektu se nám podařilo překročit jeho očekávání a realizovat celý program ve vysoké kvalitě bez nejmenší chybičky. Sám klient potvrdil, že v průzkumu mezi zúčastněnými, který si nechal následně vypracovat, drtivá většina delegátů uvedla, že značku i díky akci vnímají jako silného a exkluzivního partnera. To byl hlavní cíl zadavatele. Nejlepší z obchodních partnerů tak měli možnost zažít skutečně výjimečné chvíle, což vnímali jako vysoké ohodnocení své práce. Bude je to i nadále motivovat k intenzivní práci, k dosažení vynikajících výsledků, které jim pomohou udržet se mezi privilegovanými účastníky tohoto incentivního programu a opět za rok se zúčastnit výročního slavnostního vyhlášení těch nejlepších v další destinaci.

Doplňující informace

Celý event je pro účastníky každoročním vyvrcholením jejich celoroční snahy a proto se jednalo pro klienta o nejdůležitější event v segmentu B2B za daný rok. Klient chtěl, aby účastníci zažili něco, co nikdy nikde ještě nezažili, odnesli si z akce pocit, že právě tento klient dělá pro své business partnery ty nejlepší akce ze všech, cítili se patřičně hrdí a ocenění za svůj přínos k celkovým výsledkům klienta za daný rok a byli náležitě motivováni podat ještě lepší výsledky v roce následujícím a nominovat se tak na další event zase za rok v další destinaci.

Rozpočet

do 5 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek