Ukažte se
v nejlepších barvách

1B

Pulze – uvedení produktu na český trh

Soutěžící Fox Hunter
Klient Imperial Brands / Pulze
Formát eventu Klasický (živý)

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené prácePopis projektu

Hlavním cílem akce bylo představení (uvedení) nového klíčového produktového řešení technologie zahřívaného tabáku s názvem Pulze (zařízení) a ID (náplně) od výrobce Imperial Brands. Tento produkt byl dlouho očekávanou odpovědí na dominantního hráče na trhu, značku IQOS. Česká republika patřila mezi prvních 5 testovacích trhů na světě. Během několika dnů a dílčích eventů jsme oslovili nejdříve obchodní partnery z distribučního kanálu společně s novináři a vybranými influencery. Následovala široká veřejnost, potencionální zákazníci z dospělé populace. Obsahem sdělení, které jsme měli doručit bylo, že nové řešení Pulze nabízí maximum chuti, zábavy a stylu takřka kdekoliv a kdykoliv. Dále šlo o přesvědčení hlavních obchodních partnerů o obchodních výhodách a potenciálu produktu, a to v dostatečně prémiové a neotřelé formě. Důležité v tomto smyslu byly emoce, osobní kontakt a wow prvky, které učiní akci nezapomenutelnou. Součástí bylo i představení prodejní strategie, kde si zákazníci mohou produkt zakoupit a vychutnat nejen klasicky v trafikách, ale i v místech, kde tráví volný čas. Všichni si tak měli v hlavě odnést, že produkt bude dostupný i ve vybraných kavárnách, barech, clubech, barber shopech a tetovacích a masážních salonech.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

Celkový počet návštěvníků obou konaných festivalů byl cca 25 000 osob, z nichž většina musela registrovat naši promo zónu. S ohledem na regulaci dospělých návštěvníků odhadujeme kumulovanou návštěvnost a přímé oslovení týmy hostesek na cca 15 000 osob. Hostesky při kontaktu v rámci festivalů oslovovaly výhradně návštěvníky, kteří jednoznačně spadali do dospělé populace. U vstupu do naší zóny pak byli všichni návštěvníci, kteří nebyli jednoznačně starší 18ti let (včetně těch na hraně) požádáni o doklad totožnosti obsahující datum narození a nebyl tak vpuštěn žádný mladistvý bez doprovodu.

Kreativita

V tomto případě jde kromě vytvoření vlastního zcela unikátního prostoru i o načasování a zvolenou lokalitu tak, abychom za "jedny peníze" odbavili několik eventů. Zároveň jsme srozumitelně a přímočaře představili globální strategii, kde si zákazníci mohou produkt zakoupit a vychutnat nejen klasicky v trafikách, ale i v místech, kde tráví volný čas, tzn. ve vybraných kavárnách, barech, music clubech, barber shopech a tetovacích a masážních salonech.

Náročnost a exekuce

Abychom podpořili strategii značky Pulze bylo třeba zajisti náročný několika denní program pro tisíce návštěvníků zóny. Degustace, školy vaření, soutěže, hudební challenge, provoz zájmových koutku, barber shopu, masáží, atd...Pochopitelně technicky nejnáročnější byla samotná produkce zóny, od návrhu až po stavbu. Největší eventová pop-up budova z lešení v historii České republiky.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Naše načasování a zvolená lokalita umožnila za maximálně využít potenciál vytvořené stavby a odbavit v ní hned několik eventů zároveň. Finanční úspora pro klienta nebyla pouze v produkčních nákladech, ale také v nákladech na komunikační kampaň, která byla v režii pořadatelů festivalů. V konečném důsledku se bavíme o úspoře několika milionů korun a efektivním oslovení tisíců zákazníků, jejich aktivaci a tvorbě obsahu.

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2021 a popis vlivu pandemie na event

Září 2021

Doplňující informace

Promo zóna Pulze byla původně zamýšlena pouze pro aktivaci distribučního kanálu, tzn. obchodních partnerů a influencerů. Díky našemu originálnímu řešení, načasování a umístění na Holešovické výstaviště jsme efektivně využili produkční prostředky a oslovili návštěvníky dvou největších festivalů v Praze.

Rozpočet

do 5 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek