Ukažte se
v nejlepších barvách

1D

2022 LEGO® REEMEA Sales & Marketing Conference

Soutěžící Event Arena
Klient LEGO Trading
Formát eventu On-line

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášené práce

Kateřina Horynova - Creative Director
Iva Tauwinkelová - Production
Aleš Kužílek - Web platform
Petr Mejsnar - Produciton directorPopis projektu

Jednalo se o 3 denní online konferenci - 2022 LEGO® REEMEA Sales & Marketing Conference (Střední,Východní Evropa, Rusko, Střední Východ a Afrika – celkem 16 zemí. Díky naší společné úspěšné realizaci konference v roce 2020 byla nastavena vysoká očekávání na straně klienta i účastníků. Naším cílem bylo tato očekávání naplnit nejen bezchybnou exekucí, ale také kreativním řešením, atraktivitou obsahu, využitím dostupných technologií a aktivním zapojením účastníků do tvorby obsahu konference včetně živého vysílání. Konference je klíčovým bodem v regionálním plánovacím cyklu. Behem této konference je celému týmu REEMEA představena obchodní strategie, její priority a nové portfolio na nadcházející obchodní období. Klientem stanovené cíle: Stmelit tým v náročném období covidu, kdyby byly přerušeny osobní kontakty. Předat obchodní a karketingové informace potřebné pro nadcházející obchodní období. Udržet pozornost po celé 3 dny online konference a také účastníky pobavit. Z hodnocení konference účastníky, které proběhlo po realizaci, je patrné, že se nám podařilo stanovené cíle naplnit. Rozsah hodnocení: 1* – 5* (5 = nejvyšší možné hodnocení) Obecně platí, že extrémně vysokého hodnocení dosáhly všechny definované cíle konference - celkové hodnocení bylo 4,66 bodu. V žebříčku konferencí konaných za poslední čtyři roky, získala tato online konference historicky nejvyšší skóre. Extrémně vysoké hodnocení získali obsahově-obchodní cíle konference. Obdobně vysoko byla hodnocena i organizační stránka konference. Všech tři stanovené cíle byly hodnoceny v rozmezí 4,63 – 4,84 z 5, což bylo vyšší hodnocení ve srovnání s předchozím rokem.

Počet oslovených eventem vs. reálně zúčastněných

270 - 270

Kreativita

REEMEA UNSTOPPABLE BEAT! Připravili jsem zastřešující tematický koncept, který odrážel aktuální situaci v regionu REEMEA a zároveň sloužil jako motivace na další období – ocenit dosavadní práci, podpořit, motivovat, komunikovat novinky. Název REEMEA UNSTOPPABLE BEAT byl vybrán jako klíčové komunikační sdělení k vyjádření dynamiky a rytmu celého regionu REEMEA. Hudební rytmus – BEAT byl použit v online eventu v rozmanitých podobách. Základním grafickým prvkem vysílání byl reproduktor. Ve spolupráci se zástupci jednotlivých zemí jsme připravili play listy těch největších hitů za každou zemi. Tyto play listy pak hrál v programu vysílání DJ. Play listy byli k dispozici všem účastníkům také na webové stránce konference. DJ hrál účastníkům také během přestávek ve vysílání, abychom tak udrželi pozornost účastníků zábavnou formou po celý den. Na každý den jsme měli připravený jiný design studia, který vždy kombinoval LEGO kostky a téma BEAT – př. reproduktor, ekvalizér, noty složené z LEGO kostek.3 různé designy studia také kombinovali hudbu a3denní televizní studio s designem šitým na míru celkové tématu Tematická videa a znělky vysílání dotvářely celkovou atmosféru vysílání. Pro design konferenční platformy jsme použili model reálné budovy LEGO® House – Home of BrickTM, který stojí v Billundu a který díky proti-pandemickým opatřením neměli účastníci možnost dosud navštívit. Do animovaných přechodů mezi stránkami jsem zakomponovali fotografie skutečného interiéru LEGO® House. Pro všech 270 zvaných účastníků jsme vytvořili unikátní personifikovanou video pozvánku ve spolupráci se startupem Motionalab. Na tuto pozvánku navazoval dárek doručený přímo do rukou účastníka. S 16 členy LEGO REEMEA Leaders Týmu jsme vytvořili zahajovací video ve stylu MS Teams videohovoru. Ve videu měl každý hereckou akci, která při sestavení do mřížky MS Teams vteřinově navazoval na herecké akce ostatních a tvořila společný příběh. Náročnost spočíval v časování hereckých akcí a v tom, že 6 z 16 účastníků muselo díky pandemickým omezením v jejich zemi natočit časované video zcela samostatně. Druhý den vysílání jsme uspořádali živě vysílanou společnou snídaní jejímž hostem byl Senior Vice President pro region REEMEA Frédéric Lehmann. Během tohoto neformálního vysílání se účastníci mohli ptát na cokoli bez cenzury. :) Během vysílání jsme se živě spojovali s 6 online vysílacími studii a reprezentujícími jednotlivé regionální trhy. Ve spolupráci s regionálními týmy jsme vytvořili 8 reportážních videí, ve kterých každý region představil své úspěchy na daném trhu za uplynulý rok. Opravdovou výzvou bylo jak se odlišíme od loňské velmi úspěšné konference: využili jsem navíc tyto prvky, které ovlivnily zapojení všech účastníků a zážitek v online konferenci : 1 . Personifikované VIDEO pozvánky ve spolupráci se startupem Motionlab 2. celý event probíhal v interaktivní 3D eventové platformě připravené na míru konceptu v podobě budovy LEGO Housu v BIllundu. 3. Zapojení celých teamů regionu REEMEA - vytvoření 6 TV studíí v regionech a následné propojení s hlavním studiem v Praze, teamy měli za úkol připravit atraktivní program přetdavující jejic region v live přenosu.

Náročnost a exekuce

Velkou výzvou bylo navázat na velmi úspěšnou loňskou konferenci, která měla skvělé interní hodnocení a byla na globální úrovni prezentovaná jako vzorový tip online eventu. Chtěli jsme tedy účastníky překvapit a přiblížit se pocitu, že jsme v reálném prostředí. První krok, jak naplnit očekávání, bylo využití virtuální platformy EVENT PORTA, kterou jsme ztvárnili ve 3D prostředí jako virtuální návštěvu LEGO® House v Billundu. EVENT PORTA nám posloužila nejen jako prostor pro interaktivní zapojení všech účastníků, ale i ke sledování samotné konference. Druhým krokem bylo posunout vizuální styl během samotného streamingu, jako partnera jsme vybrali tým Virtual Stage, který přišel s technickým řešením celé konference a to odbavení ve 3D Real Time Engine (3D grafika, která je vytvářena zpracovávaná v reálném čase), toto řešení přineslo ohromující pocit nejen pro diváky, ale i pro samotné speakery přímo ve studiu. Dalším náročným bodem celého vysílání bylo live připojení 6 live přenosů / studií, která reprezentovali jednotlivé trhy regionu REEMEA. Díky lokální technické podpoře v každém studiu se toto spojení podařilo naprosto bezchybně a stalo se se vrcholem celého eventu, nejen svým obsahem, ale i zajímavou formou. Úspěch tohoto eventu vychází především ze skutečnosti, že jsme se snažili aktivně zapojit všechny účastníky. Nejen klasickými nástroji pro Q&A či hlasování, ale např. spolupráci s regionálními týmy. S nimi jsme vytvořili 8 reportážních videí, ve kterých každý region představil své úspěchy na daném trhu za uplynulý rok. Celý event jsme se snažili posunout i po technické stránce - Využili jsme naši spolupráci se společností Screen rental a jejich unikátní studio VIRTUAL STAGE postavené v prostoru haly O2 Universum - studio nabízelo nejen velkolepé green screen pozadí pro virtuální studio, ale i část kde jsme souběženě natáčeli na ledkovém pozadí, obé řešení nám umožnovalo kreativnější ztvrnění jednotlivých částí konference. Novinkou bylo využití softwaru Real Time Engine, který zprácovává 3D grafiku v reálném čas, což přináší zážitek a svobodu při přípravě grafických podkladů . Vzhledem k tomu, že se jednalo o 3 denní konferenci, navrhli jsme pro každý den graficky odlišný vizuál studia, tak, abychom udrželi pozornost diváků. Dalším náročným bodem přípravy bylo vytvoření platformy pro sleodvání zapojení účatníkůů - přišli jsem s ávrhem vytvořit kopii budovy LEGO HOUSU, originál budovy je postaven v Billundu , nejen grafické ztvárnění bylo náročněé, po celou dobu jsme konzultovali veškeré grafické podklady a řešení s teamem LEGO Housu přímo z Dánska. Samotná platforma musela být vuizuálně atraktivní,ale i obsah celé platormy byla velká výzva, která se nám podle hodnocení velmi vydařila, na obsahové stránce jsme úzce spolupracovili s LEGO teamem.

Přínos (vliv na chování/vnímání)

Na základě průzkumu mezi účastníky byla událost mimořádně dobře přijata jak kvalitativně, tak kvantitativně. Dosažené celkové skóre bylo 4,66 z 5. V porovnání s posledními čtyřmi roky je toto historicky nejvyšší skóre, které překonalo i osobní konferenci z roku 2019 konanou v Aarhusu (2020 - 4.49, 2019 - 4.51 a 2018 - 4.3). Extrémně vysoké hodnocení získaly dva obchodně obsahové cíle a hodnocení organizační stránky konference Všechna skóre byla mezi 4,63 – 4,84 (vyšší ve srovnání s minulým rokem). Průzkum ukázal, že účastníci ocenili inspirativní a inovativní obsah, zábavu, inkluzivní přístup a získali kvalitu na úrovni setkání F2F. Poučení: 1) OBSAH – důležitost konceptu, krátké PPT, mnoho přestávek, respektování časových pásem, zapojení týmů, doprovodný program, Q&A v prezentacích i dedikované panelové diskuze, DJ je nutností! :-) 2) ORGANIZACE – využít kvalitní technický nástroj, synergie všech dodavatelů Klient stanovil nasledujici KPI: The measument is based on the conference survey, the rating is 0-5 (5 the highest mark). Two questions from the survey are used to measure the KPI based on the two conference objectives set: Have we given you the right lead and equipped you for the BU ICPs to inspire more builders of tomorrow? Have you felt energized throughout the conference? Conference KPIs set for year 2021 Outstanding 4,3 + Target 4 Unacceptable 3,7 In 2021, Extremely high ratings related to two Event objectives were reached with the scores between 4,63 – 4,84 (higher in comp. with last year, and historically the highest)

Období, ve kterém se projekt realizoval z pohledu situace v roce 2021 a popis vlivu pandemie na event

Konference byla určena pro 16 zemí regionu REEMEA a účastníce z jednotlivých zemí se programu účastnili aktivně. Proto byla realizace konference ovlivněna proti-pandemickými opatřeními všech zúčastněných států. Účast jednotlivých zemí ve vysílání byla tedy nejistá do poslední chvíle. Měli jsme připravené různé krizové scénáře změn programu. Jako zálohu jsme měli klíčové části i předtočené.

Doplňující informace

Rozpočet

do 5 mioobrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek